طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

مشخصات بلاگ

در عصر حاضر سه مکتب طبی به طور عمده نفس می کشند:
طب قدیم!
طب جدید!
طب تلفیقی!
اکثر مطالبی که به اسم طب سنتی و طب قدیم در جامعه تبیین می شود در واقع طب تلفیقی هست!!!
اما بنده در اینجا فقط و فقط قصد دارم به ترویج طب قدیم که پایه ای وحیانی دارد بپردازم.
باشد که مقبول افتد!

آخرین نظرات
نویسندگان

۹ مطلب با موضوع «مزاج شناسی» ثبت شده است

بباید دانست که اشیاء عطره بارده، مقوى کبد است خواه طعام وخواه شراب و خواه میوه باشد و همچنین هرچه از عفونت و تولید سدد دور باشد. و از آن جمله حفظ صحت جگر مى‏ کند نانى است که خمیر او خوب رسیده و نمک او به حد اعتدال باشد و از گوشتها آنچه سریع الهضم باشد و مناسب حال و مزاج از ابازیر(ادویه) حاره داخل داشته باشد. و شربتها نافع و مسمّن و مقبول جگر است‏ اگر در استعمال آنها افراط نکند و مویز و انجیر و فندق نافع است و آنچه به جگر مضر است ادخال و عدم ترتیب طعام و خوردن آب سرد بر ناشتا و بعد از حمام گرم و جماع و ریاضت که بیم استسقاء است و همچنین مداومت بر اغذیه غلیظه مثل گوشت گاو و نان‏ روغنى که مبالغه در گرفتن سبوس آن کرده باشند و نان فطیر و اطعمه لزجه مثل پاچه و امثال آنکه مولّد سدّه است.

حفظ الصحه ناصری
  • سعید !!!

با سلام

بعضی از دوستان سوالاتی میپرسند/ هرچند وقت حقیر اجازه نمیده به همشون پاسخ بدم/ اما به بعضی ها هم که میخوایم پاسخ بدیم، نه ایمیل دارند و نه انتشار سوال رو عمومی کردند که بشود به آنها پاسخ داد، یکی از سوالات مانند نمونه زیر است/ که مجبود به پاسخ در اینجا میشوم/

سلام .......من در۸هفته رفتم تعین جنسیت خون گفت پسرحالارفتم غرباگری گفت بچه خیلی کوچک اماتکون خوردنش به دختردرضمن من لگدزدن پاهاش احساس میکنم درسمت راست ضربان قلبش۱۷۵ بودبه نظرتون بچه پسر/یادختر

پاسخ:

اگر این حالات وجود دارد و شما به آزمایش داده شده و پاسخ آن یقین دارید ، احتمال این میرود که شما فرزند دختر با مزاج خشک و البته کمی گرم داشته باشید(نسبت به دخترها نه پسرها) که یکسری رفتار پسرانه از او سر بزند مثل علایق ورزشی، علایق نوع بازی ها ، یک مقدار تندخو بودن و شیطنتی که از پسرها انتظار میرود.
پیشنهاد میشود (اگر فرضیات بالا درست بود) در مواجهه با شیطنت ها و رفتارهایی که در عرف انتظار از فرزند پسر میرود و از فرزند شما سرمیزند، جانب احتیاط را رعایت کنید و با سعه صدر به تربیت کودک بپردازید. مطالب زیاد است و وقت حقیر کم، ان شاالله فرزندی صالح و سالم داشته باشید.

  • سعید !!!

زعفران :

همه کس می شناسد .

گزینش : بهترین زعفرانی است که تر و تازه و خوشرنگ و دارای بوی تند و خوش باشد . بر موی برگ آن اندکی سپیدی باشد . پر مایه و درست باشد . زود رنگ دهد ، چسبنده نباشد و خرد نگشته باشد .

مزاج : در اول خشک و در دوم گرم است .

  • سعید !!!

مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد و یک حالت طبیعی برای آن فرد به حساب می آید.
هر مزاج دارای علایم و خصوصیات خاص خود می باشد که با علایم بیماری ناشی از غلبه اخلاط که در ادامه به آن می پردازیم، تفاوت دارد.

ویژگیهای ذیل مربوط به مزاج سرشتی افراد بلغمی می باشد.

  • سعید !!!

مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد و یک حالت طبیعی برای آن فرد به حساب می آید.
هر مزاج دارای علایم و خصوصیات خاص خود می باشد که با علایم بیماری ناشی از غلبه اخلاط که در ادامه به آن می پردازیم، تفاوت دارد.
ویژگیهای ذیل مربوط به مزاج سرشتی افراد سوداوی می باشد.

  • سعید !!!

مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد و یک حالت طبیعی برای آن فرد به حساب می آید.
هر مزاج دارای علایم و خصوصیات خاص خود می باشد که با علایم بیماری ناشی از غلبه اخلاط که در ادامه به آن می پردازیم، تفاوت دارد.
ویژگیهای ذیل مربوط به مزاج سرشتی افراد صفراوی می باشد.

  • سعید !!!

مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد و یک حالت طبیعی برای آن فرد به حساب می آید.

  • سعید !!!

تعریف مزاج:
هرگاه اجزای یک ارکان با دیگری در آمیزد به نوعی که اثر کند یکی در دیگری به قوت های خود که ضد هم اند و هر یکی تیزی دیگری را بشکند، همانندی فعل و انفعال در اجزا آن مرکب به حدی برسد که در همه اجزا کیفیتی یکسان پیدا گردد.
این کیفیت مرکب را مزاج گویند.
مزاج همان طبع است و

  • سعید !!!

مقدمه:

کلمه مزاج برای همه ایرانیان نام کاملا آشنایی است. افرادی را که زود عصبانی می شوند آتشین مزاج می خوانند، افراد دیر جوش و کم حرف و غیر فعال را سرد مزاج می نامند. حقیقتا معنی مزاج چیست؟

  • سعید !!!