طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

طبابت

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم ///// به دو عالم ندهم لذت بیماری را

مشخصات بلاگ

در عصر حاضر سه مکتب طبی به طور عمده نفس می کشند:
طب قدیم!
طب جدید!
طب تلفیقی!
اکثر مطالبی که به اسم طب سنتی و طب قدیم در جامعه تبیین می شود در واقع طب تلفیقی هست!!!
اما بنده در اینجا فقط و فقط قصد دارم به ترویج طب قدیم که پایه ای وحیانی دارد بپردازم.
باشد که مقبول افتد!

آخرین نظرات
نویسندگان

۳۰ مطلب با موضوع «گیاه شناسی» ثبت شده است

مطالب زیر از کتاب قانون بوعلی سینا جلد2 گرفته شده است که در آن حکیم بوعلی سینا به بیان خواص مواد می پردازد

 

پسته

درختی است مشهور و در بعضی جاها پیدا است .
مزاج :در آخر دوم گرم است و رطوبتی هم دارد. گویند از گردو گرمتر است . آنانکه 

  • سعید !!!

پرسیاوشان ( برشیاوشان) :

گیاهی است نازک در نزدیکی آبدانها و جویبار و رودخانه  و کاریز ها می روید . به گشنیز سبز شبیه است ، لیکن شاخه هایش سرخ و مایل به سیاهی است ، نه ساقه دارد و نه گل و نه شکوفه . نیروی درمانی اش را به زودی از دست می دهد .

مزاج : جالینوس گوید

  • سعید !!!

مطالب زیر از کتاب قانون بوعلی سینا جلد2 گرفته شده است. 

 

بارهنگ ( لسان الحمل ) :

 دو نوع از این گیاه موجود است : یکی بزرگ و دیگری کوچک . دیسقوریدوس گوید : بارهنگ را بسیاردنده و هفت دنده هم می نامند . برگ نوع بزرگش بزرگتر از برگ نوع کوچک است . از گوهر آبی و خاکی ترکیب یافته و بوسیلۀ آبی سردی و بوسیلۀ خاکی گیرندگی دارد.

گزینش : بارهنگ بزرگ سودمند است . مزاج ثمر

  • سعید !!!

برگرفته از جلد 2 کتاب قانون.

بادر نگبویه ( بادر نجبویه )

مزاج : در دوم گرم و خشک است .

خاصیت : در علاج همه بیماری  های بلغمی و سودایی مفید است .

آرایش : در خشبوی نمودن دهان بسیار موثر است .

زخم و قرحه : داروی گری سودایی است .

سر : بند آمده های راه به دماغ را باز می کند و بوی گند دهان را بزداید .

سینه : شادی آور ، توانبخش قلب ، علاج خفقان است .

اندامان غذا : کمک هضم است و داروی سکسکه می باشد .

جانشین : در مداوای قرحه به جای بادرنجبویه می توان یک برابر آن ابریشم و دو سوم وزن آن پوست بالنگ به کار برد .

  • سعید !!!

برگرفته از جلد 2 کتاب قانون.

بادام ( لوز) :

 نیاز به معرفی ندارد . بادام از گردو کم روغن تر است . اما گردو از بادام زود هضم تر است و زودتر تبد یل به مراره می شود . بادام از مادۀ روغنی که نسبتاً زیاد دارد ( یزنخ ) از اینرو تغییر یابد و فاسد شود . برخی عقیده دارند که صمغ بادام شیرین در اکثر حالات کار صمغ عربی را تقریباً انجام می دهد .

مزاج : بادام شیرین تقریباً در گرمی و تری......

  • سعید !!!

بابونه  :

گیاهی است که گلهایش به رنگهای زرد ، سفید ، ارغوانی یافت می شود. و گیاهی است مشهور و شناخته شده . از برگ و گل بابونه قرص می سازند و ساقه آن را می خشکانند و نگاه می دارند . جالینوس فرماید : قوت بابونه به قوت گل در لطافت نزدیک است . لیکن بابونه گرم است و گرمی اش همچون گرمی روغن زیتون به حالت اعتدال است . بابونه اکثرا در زمینهای خشن و نزدیک به کناره های زمین می روید . در بهار کنده و جمع آوری می شود .

مزاج : در اول گرم و خشک است .

خاصیت درمانی : باز کننده است ، غلیظ را لطیف......

  • سعید !!!

آویشم،آویشن ( حاشا ) :

 دیسقوریدوس گوید : گیاهی است که بیشتر مردم آنرا می شناساند . درختچه ای است خاردار و کوچک .حجمش در اندازه ایست که می توان در پنبه پیچید و فتیلۀ چراغ ساخت . برگهای ریز و باریک دارد . و بر سر شاخک ها گلهای بنفش رنگ خودنمایی می نماید . آویشم اکثراً در سنگلاخها و بلندیها روید و هر آنچه در بلندیهاست گلش سفید مایل به سرخی است . چوبش باریک و به چوب گزنۀ دشتی شبیه است و گل آن مستدیر است .

مزاج : گرم و خشک تا به سوم می رسد . روفس گوید آویشم از......

  • سعید !!!

انجیر ( تین )

انجیر خود بخود مزاجی دارد و برگ و شیرش نیروی یتوعی دارند . اگر برگ انجیر یافت نشود ، شاخه های  انجیر وحشی را بشکنند و بکوبند و بپزند و آبش را بگیرند و از آن افشره سازند چنانکه از سایر گیاهان افشره بدست می آورند ، افشرۀ انجیر که منعقد شود و چون عسل گردد همقوت عسل است.

گزینش :انجیر خوب دردرجه اول سفید و بعد سرخ و در درجه سوم سیاه است .
انجیر خوب رسیده بسیار خوب و کم زیان است .انجیر خشک کنش خوب دارد و لیکن خونی که از آن به وجود می آِید خوب نیست و به این علت است که تنها خوردنش شپش زیاد می کند . اما اگر با گردو و یا بادام بخورند کیموس خوب می دهد . و از همه سبک تر انجیر سفید است.
مزاج :انجیرتر کمی گرم و بسیار تر و آبکی است و کمتر فائده دارویی دارد.انجیر نارسیده

  • سعید !!!

(استو قدوس(استوخدوس

گیاهی است دارای پرزهای باریک و سرخرنگ که به پرز خوشه جو شبیه است و برگهایش از برگ جو درازتر است و چوبهایش خاکی رنگ و همچون افتیمون بی گل است. ترکیبش از گوهر خاکی سرد و آتشین لطیف است . مزه اش تند است و به تلخی می زند .

مزاج : در درجه اول گرم و در درجه دوم خشک است .

خاصیت درمانی : بوسیله تلخی که در آن است گدازنده و لطافت بخش است ، تناول آن بند آمدگیها را باز می کند ، می زداید و اندک قبوضیتی دارد که بدن و درون را توان دهد و عفونت را جلوگیری می نماید .

مفاصل  : آب پز آن دردهای پی و دنده ها را تسکین می دهد . شربت آن در مداوای بیماریهای سرد عصب بهترین دارو است . پس لازم است کسانی که ضعف اعصاب دارند یا از سرما به بیماری عصب دچارند بر این دارو مداومت کنند .

اندامان سر : در علاج مالیخوالیا و صرع سودمند است .

اندامان غذا : برای صفرایی مزاجان خوب نیست چون دچار قی می شوند . این دارو تشنگی آور است .

اندامان دفعی : مجاری بول را استحکام می بخشد . بلغم و سودا را بیرون می راند که این خاصیت ها را جالینوس ذکر ننموده است . نسخه آن عبارت از دوازده (کشوت ) اسطوخودوس ، مخلوط با شراب صاف یا سکنجبین و اندکی نمک است .

  • سعید !!!

با سلام 

                                            از امروز قصد دارم انشاالله یک سری مطالب                                              

در سی قسمت درباره گیاهان،داروها و مواد غذایی را منتشر کنم.

تمامی این مطالب برگرفته از کتاب شریف قانون می باشد.

این کتاب به دست مرحوم بوعلی به زبان عربی نوشته شده.

ما برای شما ترجمه ی آن مطالب را آورده ایم.

این کتاب به دست مرحوم شرفکندی به فارسی ترجمه شده.


کتاب به زبان عربی چهار مجلد می باشد اما ترجمه آن هشت مجلد به همراه نمایه موضوعی است.

مطالب ما از مجلد دو ترجمه فارسی می باشد.

با نظراتتون خوشحالمون کنید.

باشد که مقبول افتد!!!!!

بِمنه و کَرمه!!

  • سعید !!!